برچسب: gold detector

دستگاه فلزیاب دیسکاوری DISCOVERY 0

فلزیاب دیسکاوری discovery

دستگاه فلزیاب دیسکاوری discovery محصول آکورالوکیتورز آمریکا ردیاب و فلزیاب دیسکاوری Discovery یك نوع ردیاب است كه برای موقعیت سنجی همانند شكار گنج و مشخص نمودن محل دفینه بسیار مناسب می باشد. دستگاه فلز یاب دیسکاوری...