برچسب: فلزیاب کبری

0

فلسفه درکوب ها چیست !؟

فلسفه درکوب ها !؟   درکوب‌های قدیم سه نوع بود :   مرد کوب : صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بود که مردی پشت در است. اگر مرد خانه...

0

نفیلیم‌ چیست؟!

‍نفیلیم‌ چیست؟! ‍نفیلیم‌ نفیلیم‌ها موجوداتی هستند که وجودشان در انجیل عبری مورد تأیید قرار گرفته است و به طور اخص، در سِفر آفرینش و سِفر اعداد، به آن‌ها اشاره شده است. در سایر متون...