برچسب: ردیاب

0

صدف‌نوشته آکدی

صدف‌نوشته آکدی صدف‌نوشته آکدی یکی از اشیای باستانی است که متعلق به دوران اکد (قومی سامی‌نژاد بود که در شمال خاک میانرودان و در حوالی بغداد کنونی، می‌زیست. این قوم ۲۵۰۰ سال ق.م. در...

0

فلسفه درکوب ها چیست !؟

فلسفه درکوب ها !؟   درکوب‌های قدیم سه نوع بود :   مرد کوب : صدایی بم و خشن داشت و کوبیدن آن نشانگر این بود که مردی پشت در است. اگر مرد خانه...

0

نفیلیم‌ چیست؟!

‍نفیلیم‌ چیست؟! ‍نفیلیم‌ نفیلیم‌ها موجوداتی هستند که وجودشان در انجیل عبری مورد تأیید قرار گرفته است و به طور اخص، در سِفر آفرینش و سِفر اعداد، به آن‌ها اشاره شده است. در سایر متون...