دسته: آموزش-گنجیابی-دفینه یابی

آشنایی با قبور سردابه ای 0

گورهای سردابه ایی

آشنایی با گورهای سردابه ایی در گورهای سردابه ایی معمولا لوازم زندگی و ابزار کار نهاده شده است. علت این امر می تواند بر اساس اعتقاد به رستاخیز باشد ؛ زیرا از دیرباز عده...

پروانه در گنج یابی و دفینه یابیئ 0

پروانه در گنج یابی

معنی و مفهوم نشان پروانه روی سنگ در علم باستان شناسی سنگ نگاره پروانه در گنج یابی شادی و خوشحالی کودکان را به تصویر می کشد. پروانه نماد تعالی روح به سمت جاودانگی و...