دسته: آموزش-گنجیابی-دفینه یابی

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند 0

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند

بررسی شیوه های تدفین دوره اشکانی در گورستان ولیران دماوند علی صدرایی(عضو هیات علمی پژوهشکده باستانی) چکيده: دوره اشکانی به دلیل دوران طولانی امپراطوری ،گستردگی وسعت زیاد قلمرو حکومتی و وجود مذاهب مختلف ،...

علم نشانه (علم کتیبه) 0

علم نشانه (علم کتیبه)

علم نشانه (علم کتیبه) روشی برای رمزگذاری میباشد. رمزگذاری برای حفاظت از وسایل پنهان کرده شده آنهم از خطرات گوناگون بوده بسیار مفید و کارآمد نیز بوده است ، چرا که یا در جایی...

اصول اصلی حفاری 0

اصول اصلی حفاری

اصول اصلی حفاری از مهم ترین اصول اصلی حفاری عبارتند از: ۱٫باید ابعاد محدوده حفاری را کمی بزرگتر از نقطه اصلی برای حفاری در نظر گرفت. ۲٫باید در حفاری وسایل حفاریتان کامل و از...

انواع دفینه ها | دفینه ها در کجا یافت می شوند|ایران سرزمین گنج های گمشده 0

انواع دفینه ها

انواع دفینه ها قبرها: معمول ترین هستند و در عمق کم و کاووش آنها به سهولت و بوسیله فلزیاب ها قابل شناسایی هستند و باید شانس داشت که چیز خوبی درونشان باشد دفینه های...